Dotace z charitativního fondu města Frýdek-Místek

Archiv

MM F-M

10. 2. 2006

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje všem žadatewlům o dotace a příspěvky z charitativního fondu města Frýdek-Místek termín uzávěrky žádostí: pátek 31.3.2006, včetně.

Charitativní fond je určen k tomu, aby pomáhal vyřešit nebo alespoň zmírnit těžkou životní situaci zdravotně postižených a sociálně potřebných občanů, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech.

Finanční prostředky charitativního fondu je možno poskytovat:
– v těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně zabezpečit jiným způsobem – např. pomocí darů, dávkami z odboru sociální péče nebo dotacemi,
– na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro které byla zřízena.
Prostředky z dotací není možno použít na:
a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy.

O poskytnutí dotace si mohou požádat:
– zdravotně postižení a sociálně potřební občané města Frýdek-Místek, a to ke zmírnění náročných životních situací, nebo žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách
– neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení, církevní a charitativní organizace)

Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1149, 2. poschodí, dveře č. 210, p. Ludmila Mertová, mertova.ludmila@frydekmistek.cz, tel.č. 558 609 314.

Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace z charitativního fondu je možno vyzvednout rovněž na této adrese nebo na internetových stránkách města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2006 podle stávající výše zůstatku finančních prostředků ve fondu. O následujícím termínu uzávěrky podání žádosti bude veřejnost včas informována.