Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“

Iveta Kolková

31. 3. 2023

Řádně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ se všemi povinnými přílohami je možno podat ještě do 30. 4. 2023 (lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele poštovních služeb).

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ včetně formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové stránce statutárního města Frýdek-Místek (magistrát/ odbory magistrátu/ odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy/ dotace a vyúčtování neinvestiční dotace).

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“:

Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

telefon    558 609 202

mobil      777 921 830

e-mail     [email protected]