DUŠIČKOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA A POSÍLENÉ HLÍDKY STRÁŽNIKŮ

Adrian Hutyra

27. 10. 2023

Od 27.10.2023 do 5.11.2023 budou oba hřbitovy v Lískovci (katolický i evangelický) přístupné od 7:00 do 20:00. V období zvýšené návštěvnosti hřbitovů okolo Dušiček bude Městská policie Frýdek-Místek ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost na pohřebištích a v jejich nejbližším okolí.