Inventura vyhr. parkovacích míst pro vozidla s označením O1

Archiv

MM F-M

13. 4. 2005

Městský úřad Frýdek Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství provede v měsíci červnu 2005 inventarizaci vyhrazených parkovacích míst pro vozidla s označením O1(+ dodatková tabulka s uvedením SPZ nebo RZ) na parkovištích nebo místních komunikacích na území města Frýdek – Místek, která byla přidělena do 31. prosince 2004 vlastníkům vozidel, jenž jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jejich zákonným zástupcům.
Žádáme proto občany, kterým bylo do 31.12.2004 přiděleno vyhrazené parkovací místo s dodatkem SPZ nebo RZ na parkovištích nebo místních komunikacích na území města Frýdek – Místek, aby předložili odboru dopravy a silničního hospodářství tyto doklady:

– kopii rozhodnutí o přidělení mimořádných výhod II. nebo III. stupně
– kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P
– kopii povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa
– lékařskou zprávu
– kopii velkého technického průkazu
– doklad o trvalém bydlišti
– situační snímek s umístěním vyhrazeného parkovacího místa

Tyto doklady lze předložit v úředních dnech Po, St 08.00 – 17.00 hod a Čt 13.00 – 15.00 hod na Městském úřadě Frýdek – Místek, Radniční 1148, odbor dopravy a silničního hospodářství, č. kanceláře 415, pan Vrbica Jan, č. tel.: 558 609 224

Výše uvedené doklady je nutno předložit nejpozději do 30. června 2005. Pokud k tomuto datu nebudou doklady předloženy, budeme brát za to, že důvody pro přidělení vyhrazeného parkovacího místa již pominuly a vyhrazené parkovací místo bude zrušeno.