Jak plyne čas v jeslích a co nás čeká

Odbor sociálních služeb

16. 2. 2023

Rok 2022 byl v našich jeslích velmi pestrý.

Každý měsíc probíhaly zajímavé akce jako zdobení perníčků s rodiči, vítání jara, canisterapie, dýňování, drakiáda a mnohé další. S dětmi, které od nás odcházely do mateřské školky, jsme se v létě rozloučili velkou bublinkovou party s klaunem.

V prosinci jsme zakončili rok 2022 rozsvěcováním vánočního stromku společně s rodiči a dětmi na nádvoří jeslí. Ale toto vše je již za námi a už se těšíme na další akce pro děti.

A co zajímavého se u nás děje právě nyní? V současné době probíhá v našich jeslích jako každý rok praxe žáků ze Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o. a nově také odborná praxe 3 německých žákyň ze Střední odborné školy v Dolním Sasku. Pod odborným vedením pečujících osob mají možnost shlédnout, jak probíhá v takovémto zařízení každodenní péče a výchova o děti do 3 let. V polovině ledna se děvčata společně s tetami podílely na zábavné akci pro děti s názvem „Bílý den“. Akce proběhla na každé dětské skupině, ale vždy v odlišném duchu. Vzájemná spolupráce zaměstnanců jeslí, českých žáků a německých žáků zprostředkovává výměnu odborných zkušeností i dovedností. Přináší obohacení po jazykové stránce nejen všem zúčastněným, ale hlavně dětem, které se tak přirozenou formou při hře a komunikaci seznamují s německým jazykem a v rámci odpoledního kroužku zábavnou formou také s anglickým jazykem.

Dne 3. února jsme společně s rodiči a dětmi prožili zábavný karneval v sále Centra aktivních seniorů. V rámci programu byly pro děti připraveny zajímavé soutěže, fotokoutek, malování na obličej, tancování, promenáda dětí v maskách a nakonec i sladká odměna.

Kolektiv zaměstnanců, Jesle Frýdek-Místek, p. o.