Jaký byl rok 2022

Odbor sociálních služeb

6. 12. 2022

Rok 2022 je téměř za námi a my můžeme při pohledu zpět konstatovat, že byl opět „normální“. Po dlouhé „covidové“ přestávce se ustálily standardní podmínky pro práci v domácnostech klientů, pro setkávání při canisterapii i pro veřejné akce. I když, popravdě řečeno, veřejných akcí bylo po nucené pauze ještě více než obvykle. Koordinátorka canisterapie konstatovala, že se naši dobrovolníci se psy letos zúčastnili již 95 akcí, což je opravdu neuvěřitelný počet. Dobrovolníci totiž chodí se svými psími parťáky na návštěvy např. domovů pro seniory, škol, školek, ale i veřejných akcí ve svém volném čase. O jejich návštěvy je veliký zájem, mnohem větší, než dokážeme uspokojit. Pokud tedy máte doma pejska, který má vhodnou povahu a rád je s lidmi, podívejte se na náš web www.podaneruce.eu a zvažte, zda byste se také nestali dobrovolníky – canisterapeuty. Co všechno je k tomu potřeba udělat, najdete na našem webu v sekci canisterapie.

Osobní asistence je pomoc člověka člověku, naše asistentky chodí do domácností klientů a pomáhají jim s věcmi, které sami nezvládají (hygiena, převlékání, přesuny, jídlo atd.) nebo je doprovázejí na procházku, do práce, k lékaři, na nákup či za kulturou, podle toho, co který člověk potřebuje. Ve Frýdku-Místku jsme v tomto roce pomohli 50 klientům, nejstaršímu je 94 let, nejmladšímu 4 roky. Pomáhá jim 20 osobních asistentek. Děkujeme jim i touto cestou za spolehlivou a náročnou práci, kterou odvádějí.

Poděkování patří také všem, kteří nás podporují a pomáhají nám pomáhat, tedy i statutárnímu městu Frýdek-Místek, které patří k dlouhodobým partnerům obou služeb – osobní asistence i canisterapie.

Za obě organizace: Podané ruce, z. s. i Podané ruce – osobní asistence – Vám přeji klidný konec roku a úspěšný vstup do roku nového.

Bc. Jana Marková