KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením

odbor sociálních služeb

26. 3. 2024

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, která v Moravskoslezském kraji pomáhá více než 20 let. Zaměřuje se na pomoc dětem od 7 let a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Ve Frýdku-Místku a okolí poskytuje zdarma služby, kterými podporuje lidem zvládat jejich zrakový handicap.

Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje jméno města, které stojí na cestě do země zaslíbené. Město spojuje obyvatele v něm žijící, a to nejen územně, ale také vztahově, vzájemnou podporou a soudružností. Jejich město je jim „domovem“, místem kam patří, kde mají své přátele a kde je jim dobře. Takovým „městem“ chce být i KAFIRA pro uživatele poskytovaných služeb.

V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, jejím zapůjčením a předvedením, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, pomohou se zvládnutím Braillova písma či obsluhou telefonu nebo počítače. Zrakově postiženým nabízíme také podporu při pracovním začleňování.

Středisko ve Frýdku-Místku (a také v Ostravě) je navíc vybaveno multismyslovou místností Snoezelen. Naše práce s klienty v rámci Snoezelenu navazuje a prolíná se s poskytovanými aktivitami služby Sociální rehabilitace. Multisenzorická stimulace, při které se využívají specifické pomůcky k rozvoji smyslového vnímání, se zaměřuje na kompenzaci omezeného zrakového vnímání ostatními smysly, podporu prostorové orientace i relaxaci.

Služby poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje. Máme střediska v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a ve Frýdku-Místku. Středisko ve Frýdku-Místku se nachází v ulici Na Poříčí 595. Více informací získáte na webových stránkách www.kafira.cz.

Ing. Marie Chlebusová