KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením

Vendula Slívová

26. 5. 2023

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, která již více než 20 let, pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Nejen zde, ve Frýdku-Místku, zdarma poskytuje své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.

V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, jejím zapůjčením a předvedením, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení.

Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně,
a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje. Více informací se dozvíte na středisku ve Frýdku-Místku v ulici Na Poříčí 595 nebo také v Ostravě, Opavě a Novém Jičíně.

Střediska ve Frýdku-Místku a v Ostravě jsou navíc vybavena multismyslovou místností Snoezelen. Snoezelen terapie je multisenzorická stimulace, při které se využívají specifické pomůcky k rozvoji smyslového vnímání, prostorové orientace, k relaxaci a prožití osobní zkušenosti. Snoezelen má funkci nejen relaxační, ale také poznávací a interakční. Metoda více smyslové stimulace aktivizuje i komplexně harmonizuje. Tato metoda je tak uplatňována jako doplňková součást sociální rehabilitace.

Uživateli našich služeb jsou děti ve věku od 7 let, dospělí i senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kafira.cz