Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku – voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou

MMFM

16. 4. 2024

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 12.04.2024

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.