LEGISLATIVNÍ ZMĚNA PODPORY UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

22. 5. 2023

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny. Pro některé to může znamenat konec stávajícího ubytování, proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

Pomůže to předejít případným problémům. Mění se humanitární dávka (HuD). Cílem je přibližovat podmínky podpory českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Proto se budou nově rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby a od tohoto rozlišení se bude odvíjet nárok na dávku a její výše. Informace ke změnám vč. způsobu identifikace zranitelných osob najdete zde.

Změny se budou týkat také bezplatného ubytování v systému HUMPO. Zranitelné osoby budou mít i nadále ubytování zdarma. Nezranitelným osobám ale nárok na bezplatné ubytování po 150 dnech zanikne. Většina uprchlíků bude k 1. červenci v nouzovém ubytování déle než 150 dní a o možnost bydlet v rámci systému HUMPO zdarma proto přijdou. Zda je ubytovatel nechá v daném ubytování bydlet i nadále, je na jejich domluvě. Kompenzační příspěvek od státu na tyto uprchlíky ubytovatel nadále dostávat nebude. Uprchlíci však zpravidla nebudou schopni hradit za ubytování tolik, kolik ubytovatelé dostávali dosud. Hrozí proto jejich vystěhování. Je třeba, aby tyto osoby nezůstaly bez střechy nad hlavou a situaci řešily včas. Proto Vás prosíme, abyste se do této problematiky zapojili i Vy.

Pokud máte ve své obci/městě ubytovnu, penzion či jiný prostor, kde jsou bezplatně ubytováni uprchlíci z Ukrajiny (zvláště ve větším počtu), kontaktujte prosím majitele ubytování a apelujte na něj, aby se s uprchlíky, spadajícími do kategorie nezranitelných, dohodl na dalším postupu. Ubytovatel s uprchlíkem může uzavřít nájemní smlouvu. Pokud se nedohodnou, bude si uprchlík muset zajistit ubytování jinde. V tom mu může pomoci asistence obce.

Mění se i podpora tzv. solidárních domácností. Podrobnosti najdete opět na webu MPSV.

Informace o tom, jaká je situace ve Vaší obci, najdete v mapě nouzového ubytování uprchlíků. Data ukazují počet a strukturu uprchlíků žijících ve Vaší obci včetně délky pobytu a typu ubytování.

Prosíme Vás také o vyvěšení informačních letáků, případně další distribuci k cílovým skupinám. Jsou určené příjemcům humanitární dávky, příjemcům příspěvku pro solidární domácnost a ubytovatelům.

Věříme, že společným včasným postupem pomůžeme zajistit informované, předvídatelné a bezpečné prostředí pro všechny dotčené.

Srdečně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

Ing. Marian Jurečka
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí