LÍSKOVEČTÍ ZÍSKAJÍ POTŘEBNÉ ZÁZEMÍ

Adrian Hutyra

12. 12. 2023

Budova se šatnami a zázemím na hřišti FK Real Lískovec neprošla od svého postavení žádnou významnou opravou. Šatny, koupelny a okna byly ve špatném stavu, do objektu navíc zatékalo.

“Před časem se na nás obrátil lískovecký osadní výbor a zástupci fotbalového klubu. Projednali jsme potřebu oprav budovy s šatnami včetně laviček na tribuně. Již lini jsme opravili střešní plášť a vyměnili zkorodovaný dešťový žlab a svod. Následně jsme vyměnili všechna původní okna, vstupní dveře do klubovny nahradily bezpečnostní dveře, zrekonstruovali jsme sprchy a natřeli venkovní fasádu. O opravu stál osadní výbor i proto, že objekt krom sportu mohl být využíván pro různé komunitní akce a mohla by se v něm konat společenská a rodinná setkání” popsal náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účastní města Radovan Hořínek (ANO 2011).

“Objekt využívají sportovci a mohl by sloužit i pro společenské akce a rodinné oslavy. Proto jsme se po domluvě s osadním výborem rozhodli, že budovu opravíme tak, aby mohla sloužit další léta bez větších zásahů” dodává náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO 2011).

Opraveny jsou i lavičky na tribuně a u hrací plochy. Na jaře město provede další práce: rozšíříme a zrekonstruujeme šatny pro domácí a hosty, aby měly odpovídající kvalitu, šatny doplníme novými skříňkami. Opravíme nerovné a svažující se podlahy a také elektroinstalaci a na závěr zařídíme nové omítky. Zázemí pro fotbalisty bude mít slušnou úroveň.