Máte v rodině nebo ve svém okolí člověka, který hůře slyší?

Odbor sociálních služeb

4. 9. 2023

Ať už rodinný příslušník, kamarád, soused nebo někdo jiný, se může postupem času vlivem věku, nemoci nebo nehody potkat se zhoršujícím se sluchem nebo jeho úplnou ztrátou. Nejedná se v tomto případě o neslyšící, ale o lidi ohluchlé nebo nedoslýchavé. Jaký je v tom rozdíl? Obrovský! Jedná se o lidi, kteří si osvojili český jazyk v mluvené i psané podobě, je tak jejich mateřským jazykem. Naopak neslyšící mají jako mateřský jazyk český znakový jazyk.

Pro ohluchlé a nedoslýchavé, kteří o svůj sluch přišli v pozdějším věku, je velmi náročné se s touto novou situací smířit. Často tito lidé nevědí, co mají dělat a na koho se mohou obrátit mimo lékaře. V Moravskoslezském kraji působí nezisková organizace Tichý svět, o.p.s. sídlící v Ostravě, která pomáhá nejen neslyšícím, ale i ohluchlým nebo nedoslýchavým lidem.

Potřebujete vědět, jaké existují pomůcky a k čemu slouží? Potřebujete vyřídit sluchadlo a nevíte, zda máte nárok na finanční příspěvek? Nevíte kam se obrátit nebo podat žádost o finanční příspěvek na kompenzační pomůcku? Kontaktujte organizaci Tichý svět, o.p.s., která Vám pomůže. Nemůžete se dostavit na pobočku v Ostravě osobně? Naší konzultanti mohou přijet za Vámi po předchozí domluvě. Kontaktovat nás můžete emailem na alena.hegerova@tichysvet.cz, telefonem: 702 158 110 nebo osobně na adrese Zeyerova 110/12, 702 00  Ostrava (vedle OC Laso) každé úterý a čtvrtek od 9 do 16 hodin. 

Alena Hegerová, Tichý svět, o. p. s