Město má projekt na regeneraci sídliště Riviera, může žádat o dotace

Archiv

MM F-M

18. 7. 2018

Statutární město Frýdek-Místek investuje do modernizace sídlišť. Po přeměně nejlidnatějšího sídliště Slezská ve Frýdku přichází na řadu sídliště Riviera v Místku. Město má již projekt, který poskytuje ucelenou představu o přeměně sídliště. Vypracován byl i v souvislosti s žádostí o dotace, bez něj totiž o dotace žádat nelze.

Projektu předcházelo vypracování studie, kterou mohla připomínkovat široká veřejnost.  „Zaevidovali jsme desítky návrhů a připomínek. Týkaly se převážně nesouhlasu s vybudováním parkovacího domu v prostoru bývalé autobusové točny. Proto byl ze studie vyňat a na sídlišti nebude. Návrhy na spojovací chodníky, na místa vhodná pro parkování nebo na úpravu hřišť a zeleně byly vyhodnoceny a zpracovány a budou zahrnuty až do projektových dokumentací vypracovaných pro úpravu jednotlivých části sídliště. Toto konkrétní rozpracování projektu je ale ještě před námi,“ nastínil náměstek Jiří Kajzar.

„Před necelými třemi lety dokončilo město přeměnu nejlidnatějšího sídliště Slezská. Celkové náklady tehdy přesáhly 240 milionů korun a převážná část z nich byla proplacena z evropských dotací. Podobně by tomu mohlo být i v případě Riviery, sídliště, které vzniklo v sedmdesátých letech minulého století. Chceme vylepšit jeho funkčnost i vizuální stránku. Vypsán byl dotační titul na úpravy sídlišť, takže je reálná šance, že město by si v rámci úprav Riviery mohlo sáhnout na dotace,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že projekt na úpravu sídliště budou v srpnu schvalovat zastupitelé.

Náklady na regeneraci sídliště Riviera jsou odhadovány na bezmála 400 milionů korun. Skutečné náklady ale mohou snížit optimalizace plánovaných úprav i výběrová řízení na realizaci zakázek. Část ze skutečných nákladů by mohla být hrazena z dotací Státního fondu rozvoje bydlení zaměřeného na přeměnu městských sídlišť a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Snahou města je informovat veřejnost o plánovaných záměrech, proto je projekt na regeneraci sídliště Riviera zveřejněn na webu města.