Nabídka na pronájem nebytového prostoru ve stavbě budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137,52 m2 – garáž, bývalá místecká kasárna, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek

MM F-M

28. 7. 2021

ve stavbě budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 , zastavěná plocha a nádvoří,   o výměře 137,52 m2 – garáž, bývalá místecká kasárna, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. 

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného (cena za m2/rok + příslušná sazba DPH) zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytového prostoru – garáž 137,52 m2“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 17.08.2021 do 12.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 16.08.2021).

Minimální výše nájemného je 350 Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174 Ing. Sylva Chlebková.