Nabídka pronájmu nebytových prostor

Archiv

MM F-M

20. 2. 2013

o celkové výměře 10,40 m2 nacházející se v I. NP objektu č.p. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Prostory byly užívány k provozování trafiky.
Výše nájemného v místě obvyklá je 1.600 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem NP čp. 158“) a informací, za jakým účelem  budou nebytové prostory užívány, zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 15.3.2013 do 14.00 hodin. Podmínkou je, aby budoucí nájemce byl plátcem DPH. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 15.3.2013).
 

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 175, Ing. Zdeňka Ursíniová.