Nabídka pronájmu nebytových prostor v objektu bez č.p./č. ev., která je součástí pozemku p.č. 2829/2, k.ú. Frýdek

Archiv

MM F-M

30. 6. 2021

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor v objektu bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 2829/2, sklad č. 1.16“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 21.07.2021 do 16.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 20.07.2021).

Doporučená cena nájemného pro tento prostor činí 350 Kč/m2/rok.

Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.