Nabídka volných nebytových prostor

Archiv

MM F-M

11. 10. 2018

k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
– stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VIII. NP (kancelář)

– stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6)  – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)

– stavba č.p. 1166 na pozemku p.č. 3026 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², I.NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², I.NP (sociální zařízení)

– stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 202/210  zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6)  – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna)

– stavba čp.2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba  je součástí pozemku p. č. 2910) –  tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
– stavba č.p.646 na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p.č. 1542) – Kostikovo náměstí
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2 IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)

– stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1543)  – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 17,64 m2, I. NP (prodejna)

– stavba č.p. 646 na pozemku p.č. 1542 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1542)  – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (sociální zařízení)

– stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. NP (sklad 1.11, 1.10,1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. NP (sklad 1.16)
– stavba č.p. 1345 na pozemku p.č. 3570 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3570)  – ul. Míru (komunitní centrum)
nebytový prostor o výměře 15,2 m2, I. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 20 m2, I. NP (herna)
nebytový prostor o výměře 22,8 m2, I. NP (herna se šatním koutem)
nebytový prostor o výměře 8,3 m2, I. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 3,8 m2, I. NP (předsíňka WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Dominika Chludová, tel. 558 609 176.

k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
– stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)

– stavba  č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)

– stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)

– stavba  č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2  zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
místnost č. 003 o celkové výměře 2,8 m2, I. PP (umývárna)
místnost č. 004 o celkové výměře 1,76 m2, I. PP (úklidová místnost)
místnost č. 005 o celkové výměře 9,61 m2, I. PP (wc)
místnost č. 006 o celkové výměře 2,76 m2, I. PP (umývárna)
místnost č. 007 o celkové výměře 5,97 m2, I. PP (šatna)
místnost č. 008 o celkové výměře 20,75 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 009 o celkové výměře 17,96 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 010 o celkové výměře 23,26 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 012 o celkové výměře 14,54 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 013 o celkové výměře 14,94 m2 I. PP (pokoj)
místnost č. 014 o celkové výměře 21,49 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 015 o celkové výměře 7,02 m2, I. PP (zádveří)
místnost č. 016 o celkové výměře 19,07 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 017 o celkové výměře 63,7 m2, I. PP (kino sál)
místnost č. 018 o celkové výměře 27,67 m2, I. PP (podium)
místnost č. 019 o celkové výměře 11,4 m2, I. PP (VZT)
místnost č. 024 o celkové výměře 13,74 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 025 o celkové výměře 13,94 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 026 o celkové výměře 12,33 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 027 o celkové výměře 12,14 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 028 o celkové výměře 19,66 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 029 o celkové výměře 7,35 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 030 o celkové výměře 12,65 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 031 o celkové výměře 20,29 m2, I. PP (dílna)
místnost č. 032 o celkové výměře 39,16 m2, I. PP (sprchy)
místnost č. 033 o celkové výměře 9 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 034 o celkové výměře 7,92 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 035 o celkové výměře 3,26 m2, I. PP (umývárna)
místnost č. 036 o celkové výměře 1,22 m2, I. PP (wc)
místnost č. 038 o celkové výměře 6,59 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 039 o celkové výměře 20,29 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 040 o celkové výměře 13,62 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 041 o celkové výměře 39,22 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 042 o celkové výměře 19,84 m2, I. PP (pokoj)
místnost č. 043 o celkové výměře 9,29 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 044 o celkové výměře 10,43 m2, I. PP (sklad)
místnost č. 045 o celkové výměře 49,42 m2, I. PP (pokoj)

místnost č. 126 o celkové výměře 33,56 m2, I. NP (kuchyň)
místnost č. 127 o celkové výměře 5,28  m2, I. NP (mraz. box)
místnost č. 128 o celkové výměře 2,46 m2, I. NP (zádveří)
místnost č. 129 o celkové výměře 63,79 m2, I. NP (sklad)
místnost č. 134 o celkové výměře 25,65 m2, I. NP (pokoj)
místnost č. 135 o celkové výměře 79,8 m2, I. NP (klubovna)
místnost č. 136 o celkové výměře 22,03 m2, I. NP (sociální zázemí)

místnost č. 203 o celkové výměře 4,54 m2 II. NP (umývárna)
místnost č. 204 o celkové výměře 1,47 m2, II. NP (úklidová místnost)
místnost č. 205 o celkové výměře 14,65 m2, II. NP (wc)
místnost č. 206 o celkové výměře 20,51 m2, II. NP (sprchy)
místnost č. 207 o celkové výměře 20,54 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 208 o celkové výměře 18,72 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 209 o celkové výměře 18,74 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 210 o celkové výměře 22,8 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 211 o celkové výměře 22,12 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 212 o celkové výměře 20,52 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 213 o celkové výměře 20,55 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 214 o celkové výměře 20,92 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 215 o celkové výměře 20,86 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 216 o celkové výměře 20,46 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 217 o celkové výměře 20,89 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 218 o celkové výměře 22,6 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 219 o celkové výměře 20,89 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 221 o celkové výměře 19,38 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 222 o celkové výměře 20,18 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 223 o celkové výměře 20,56 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 224 o celkové výměře 18,01 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 225 o celkové výměře 19,94 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 226 o celkové výměře 21,6 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 227 o celkové výměře 15,32 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 228 o celkové výměře 25,54 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 229 o celkové výměře 21,2 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 230 o celkové výměře 19,95 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 231 o celkové výměře 20,54 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 232 o celkové výměře 19,66 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 233 o celkové výměře 20,63 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 234 o celkové výměře 18,81 m2, II. NP (pokoj)
místnost č. 235 o celkové výměře 21,62 m2, II. NP (sprchy)
místnost č. 236 o celkové výměře 3,6 m2, II. NP (umývárna)
místnost č. 237 o celkové výměře 1,5 m2, II. NP (úklidová místnost)
místnost č. 238 o celkové výměře 11,78 m2, II. NP (wc)

místnost č. 303 o celkové výměře 4,73 m2, III. NP (umývárna)
místnost č. 304 o celkové výměře 1,61 m2, III. NP (úklidová místnost)
místnost č. 305 o celkové výměře 14,86 m2, III. NP (wc)
místnost č. 306 o celkové výměře  20,41 m2, III. NP (sprchy)
místnost č. 307 o celkové výměře 20,62 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 308 o celkové výměře 38,34 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 309 o celkové výměře 45,43 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 310 o celkové výměře 21,49 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 311 o celkové výměře 20,18 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 312 o celkové výměře 20,66 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 313 o celkové výměře 20,8 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 314 o celkové výměře 42,18 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 315 o celkové výměře 22,51 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 316 o celkové výměře 19,45 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 317 o celkové výměře 19,38 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 318 o celkové výměře 20,23 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 319 o celkové výměře 20,72 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 320 o celkové výměře 18,13 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 321 o celkové výměře 19,74 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 322 o celkové výměře 21,64 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 323 o celkové výměře 41,52 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 325 o celkové výměře 41,78 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 326 o celkové výměře 41,04 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 327 o celkové výměře 20,71 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 328 o celkové výměře 18,52 m2, III. NP (pokoj)
místnost č. 329 o celkové výměře 20,81 m2, III. NP (sprchy)
místnost č. 330 o celkové výměře 3,73 m2, III. NP (umývárna)
místnost č. 331 o celkové výměře 1,87 m2, III. NP (úklidová místnost)
místnost č. 332 o celkové výměře 11,66 m2, III. NP (úklidová místnost)

– stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811               je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 14,5 m2, I. NP (suterén)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 503 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, suterén (dílna)

– stavba  č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří –  ul. J. Trnky
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP

 – podzemní stavba se samostatným účelovým určením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu ve směru  ke kostelu Sv. Jana  a Pavla je na pozemku p.č. 229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 60