Nabídka volných nebytových prostor

MM F-M

7. 7. 2021

k.ú. Frýdek

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí
kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka

nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)


stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2320 je součástí pozemku p.č. 2878/3) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94 m2, I.NP (zázemí k prodejně)


stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 2878/2 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2321 je součástí pozemku p.č. 2878/2) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 90,38 m2, I.NP (prodejna)

stavba budovy č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2322 je součástí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 32,94 m2, I.NP (sklad)

stavba budovy bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 2829/2 zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p.úč.ev. je součástí pozemku p.č. 2829/2) – bývalé sklady balvlny
nebytový prostor č. 1.16 o výměře 263,65 m2, I.NP (sklad)

Dominika Chludová, tel. 558 609 176.

 

k.ú. Místek

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)

stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:

kancelářské a skladové prostory se společným zázemím

 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.