Nabídka volných nebytových prostor

Archiv

MM F-M

26. 9. 2018

k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
– stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VIII. NP (kancelář)

– stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6)  – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)

– stavba č.p. 1166 na pozemku p.č. 3026 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², I.NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², I.NP (sociální zařízení)

– stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 202/210  zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6)  – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna)

– stavba čp.2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba  je součástí pozemku p. č. 2910) –  tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
– stavba č.p.646 na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p.č. 1542) – Kostikovo náměstí
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2 IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)

– stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1543)  – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 17,64 m2, I. NP (prodejna)

– stavba č.p. 646 na pozemku p.č. 1542 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1542)  – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (sociální zařízení)

– stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. NP (sklad 1.11, 1.10,1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. NP (sklad 1.16)
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Dominika Chludová, tel. 558 609 176.

k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
– stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)

– stavba  č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)

– stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)

– stavba  č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2  zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá strana od schodiště 385,36 m2,
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá strana od schodiště 347,17 m2. 

– stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811  je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 14,5 m2, I. NP (suterén)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 503 (kancelář) 

– stavba  č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří –  ul. J. Trnky
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP

 – podzemní stavba se samostatným účelovým určením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu ve směru  ke kostelu Sv. Jana  a Pavla je na pozemku p.č. 229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.