Nabídka volných nebytových prostor    

OSOM

3. 8. 2023

k. ú. Frýdek

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (wc)

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí
kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

stavba budovy bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 62/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Půstkách)
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)

Tereza Mücková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 307, III. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2 – místnost č. 505, V. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2 – místnost č. 506, V. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 507, V. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2 – místnost č. 508, V. NP (kancelář)

 stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,06 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 6,43 m2 (umývárna)

stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 229/3 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 229/3) – Křížový podchod
nebytový prostor o celkové výměře 24,70,11 m2 (prodejna) -kancelář v I. NP budovy

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.