Nabídka volných nebytových prostor

Linda Holubová Blažková

19. 9. 2023

k.ú. Frýdek

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka

nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)

nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)

nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)

nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)

nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (wc)

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí

kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

Tereza Mücková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

– stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov

nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 307, III. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2 – místnost č. 505, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2 – místnost č. 506, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 507, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2 – místnost č. 508, V. NP (kancelář)

-stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 24,06 m2 (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 6,43 m2 (umývárna)

– stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 229/3 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 229/3) – Křížový podchod

nebytový prostor o celkové výměře 24,70,11 m2 (prodejna) -kancelář v I. NP budovy

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.