NÁVŠTĚVA KLUBU SENIORŮ A LÍSKOVECKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Adrian Hutyra

26. 1. 2024

Během tohoto týdne zástupci osadního výboru (Adrian Hutyra a Sabina Řehová) společně navštívili ve středu klub seniorů a ve čtvrtek dobrovolné hasiče v Lískovci. 

Během pravidelné středeční schůze klubu seniorů v suterénu kulturního domu jsme vedli věcnou diskuzi ohledně života v Lískovci. Od aktivních seniorek jsme dostali zpětnou vazbu a podněty, kterými se budeme dále zabývat. Seniorky si velmi přejí opravu schodů a parkoviště u kulturního domu a funkční osvětlení u vstupu do KD. Zároveň jsme dostali pochvalu za výsadbu okrasné zeleně a nové lavičky. Děkujeme paní vedoucí klubu Antonii Malyjurkové za velmi vřelé přivítání a budeme se těšit na další návštěvu. 

ℹ️ Klub seniorů Lískovec, suterén kulturního domu Lískovec – každou středu 14:00-17:00.

Ve čtvrtek jsme v rámci pravidelného čtvrtečního setkání dobrovolných hasičů dostali od velitele jednotky Jiřího Peterka exkurzi v hasičské zbrojnici. Měli jsme možnost si prohlédnout techniku a poznat jak funguje místí spolek a výjezdová jednotka, která čítá 17 mužů. S hasiči jsme také vedli diskuzi o nových projektech, na kterých pracujeme a plánovali jsme akce pro děti. Jsme rádi že v současné době stále funguje kroužek mladých hasičů, kterých je 10. Hasiči v rámci Lískovce provedou průměrně 20 výjezdů ročně. Nejčastěji pomáhají občanům v letních měsících s likvidací obtížného hmyzu. S hasiči jsme si zároveň ujasnili jak bude provedena oprava plochy před hasičskou zbrojnicí. Děkujeme za přínosné setkání panu veliteli Peterkovi a těšíme se na budoucí spolupráci. 

ℹ️ Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, budova hasičské zbrojnice Lískovec, tel. 777 921 838 nebo tel. 150. 

ℹ️ Mladí hasiči, vedoucí Jolana Trubirohová, tel. 775 729 615. Kroužek pro děti od 6 do 15 let.