Nízkoprahový klub Prostor byl otevřen

Archiv

MM F-M

7. 2. 2006

Dne 31.1.2006 byl zahájen provoz nového nízkoprahového zařízení, klubu Prostor, který je určen mládeži a mladým dospělým ve věku 15 až 26 let.
Klub je otevřen od pondělí do pátku v době od 14.00 hod do 19.30 hod a sídlí na Husově ulici čp. 3293 – šedomodrá budova výměníku tepla.