NOVINKY VE SVOZU ODPADU

Adrian Hutyra

11. 12. 2023

Město pořídilo díky dotacím 4500 nádob na plasty, které byly postupně rozvezeny k rodinným domkům – jistě už i k Vašemu.

Se zavedením svozu nádob na plasty bude snížena četnost vývozu komunálního odpadu. Popelnice se nově budou vyvážet 1x za 14 dní, obdobně jako nádoby na plasty a nádoby na bioodpad. Uvnitř každé nádoby je informativní leták, informace co patří a nepatří do nádoby je uvedeno přímo na nádobě. Cílem projektu je lepší dostupnost sběrné sítě pro občany, což povede k většímu množství vytříděných plastů a plechovek a snížení množství odpadů ukládaných na skládku.

Do nádob budeme moci vyhazovat i plechovky od nápojů. Přesné informace o svozu Vám poskytneme v lednu 2024.