Ošetřovné pro OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21. a 22. prosinec 2020

Archiv

MM F-M

10. 2. 2021

 • výše dotace činí 400 Kč/den
 • dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Formulář (od 9.2.2020) zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Upřesnění stanoveného období:

 • V prosinci je možné žádat pouze za 21. a 22. prosince 2020 (uzavření škol na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření).
 • V lednu je možné žádat za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a dále za období od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.
 • Za dny 1. až 3. 1. 2021 a za den 29. 1. 2021 není možné žádat o ošetřovné, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dnem školních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.
 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě, může žádat o podporu za 21. – 22. prosince 2020 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.
 • V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za 21. – 22. prosince 2021, kdy byla škola uzavřena usnesením vlády o přijetí krizového opatření.
 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za měsíc leden 2021 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Ošetřovné pro OSVČ je určeno pro OSVČ, která nemůže vykonávat svou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podání žádosti učiní žadatel:
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpled21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpled21“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpled21“.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.