Pozvánka na projednání záměru výstavby akce Vodovodní řad ve Skalici – Baštice

MM F-M

26. 1. 2016

Dne 4. února v 16 hodin proběhne v sále Kulturního domu ve Skalici veřejné jednání  k připravované investiční akci „Vodovodní řad ve F-M, místní části Skalice". V současné době je zpracovávána ověřovací studie, jejímž účelem je ověření možnosti vybudování vodovodního řadu včetně domovních přípojek v části Skalice – Baštice. V rámci zpracování studie zveme občany dotčených nemovitostí na veřejné jednání, kde budou seznámeni se záměrem a dosud zjištěnými fakty pro vybudování vodovodního řadu v dané lokalitě.