Přednáška v Klubu důchodců Frýdek-Místek,ul. 17. listopadu

Archiv

MM F-M

28. 2. 2006

V minulém týdnu se uskutečnila za účasti paní Ireny Blablové (sociální pracovnice odboru sociálních služeb a zdravotnictví) a Ing. Petra Mikulce (vedoucího odboru sociální péče) v Klubu důchodců na ul. 17. listopadu přednáška z oblasti sociálních služeb a sociální péče.
Účastníkům přiblížila např. kam se obrátit v případě potřeby, možnosti zajištění pečovatelské služby v domácnosti klienta, osobní asistence, možnosti dávek sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany, podmínky přijetí do penzionu pro důchodce, domu s pečovatelskou službou, domova důchodců aj.
Přednáška se setkala s velice kladným ohlasem u našich starších spoluobčanů a přispěla k rozšíření informovanosti mezi seniory a zdravotně postiženými občany města Frýdek-Místek, což je jeden z cílů komunitního plánování sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek.
Podobné přednášky se postupně uskuteční dle zájmů ve všech Klubech důchodců města Frýdek-Místek.