PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Jarmila Kovářová

11. 7. 2023

V termínu do 8. 9. 2023 mohou občané předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy a to osobně, písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou na adresu das@frydekmistek.cz nebo boranova.magda@frydekmistek.cz

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů, které by měly platit od 10.12.2023.