Provozní doba NZDM KLUB SEMAFOR

Odbor sociálních služeb

2. 9. 2022

Od září dochází ke změně provozní doby NZDM Klub Semafor viz informace níže.