Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Archiv

MM F-M

11. 1. 2021

Novelizovaný zákon o cestovním ruchu (zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění) nově od letošního roku upravuje podmínky pro výkon průvodcovské činnosti v cestovním ruchu. Průvodcovská činnost (jedná-li se o činnost za účelem podnikání) zůstává i nadále součástí volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale činnost průvodce v cestovním ruchu může od 01.03.2021 vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průkaz je veřejná listina, která osvědčuje, že průvodce splňuje podmínky podle jmenovaného zákona. Zákon rozlišuje průkaz průvodce I. a II. stupně a vydává jej na základě žádosti Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž pro vydání průkazu II. stupně je nutné prokázat předepsanou odbornou způsobilost. K faktickému výkonu průvodcovské činnosti (jedná-li se o činnost za účelem podnikání) samotný průkaz nepostačuje, průvodce musí mít buď příslušné živnostenské oprávnění pro volnou živnost, nebo musí být k podnikateli oprávněnému k provozování této živnosti ve smluvním vztahu. Tato povinnost se nevztahuje na horské průvodce, průvodce uvnitř objektů (hrady, zámky, muzea apod.) a na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených zákonem o ochraně přírody a krajiny. Žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle výše uvedeného zákona se zasílá přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo lze o vydání průkazu požádat spolu s ohlášením živnosti/podáním žádosti o koncesi u kteréhokoliv živnostenského úřadu (centrální registrační místo). Bližší informace a doporučený formulář k podání žádosti jsou uvedeny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz. Vydání průkazu obou stupňů je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000 Kč, ale dle přechodných ustanovení nepodléhá správnímu poplatku vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, pokud bude žádost podána do 28.02.2021. Podnikatelům v oblasti cestovního ruchu doporučujeme seznámit se podrobně s novelizovaným zněním zákona o cestovním ruchu.