Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Archiv

MM F-M

6. 5. 2022

Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 06.05.2022 v 06:00 hod:

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24 hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 15 – 29 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou dobré.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogr/m3).

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.

Informace o aktuální imisní situaci

Na internetových stránkách ČHMÚ jsou umístěny detailní mapové zobrazení znečištění ovzduší na Ostravsku. Mapy jsou pouze informativní a orientační. Mapy jsou vytvořeny z naměřených a neverifikovaných dat automatizovaných monitorovacích stanic a mohou obsahovat i chybné údaje.