Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

OŽPaZ

7. 7. 2022

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 13 – 21 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou dobré.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou i nadále dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mg/m3).

Znečišťující látkaČástice PM10
v µg/m3
Částice PM2,5
v µg/m3
NO2
v µg/m3
Průměr za 24h 14
Průměr za 1h 10 6 10
Imisní limit 24h průměru 50
Imisní limit 1h průměru 200
Imisní limit ročního průměru 40 11 35
Tab. 1: Hodnoty základních znečisťujících látek, které byly naměřeny na automatické měřící stanici ve Frýdku-Místku

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.