Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

OŽPaZ

21. 7. 2022

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 18-45 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou dobré.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou i nadále dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu. Průměrné hodinové koncentrace přízemního ozonu v současné době dosahují hodnot až 128 µg/m3. Vzhledem k intenzivnímu slunečnímu záření nelze vyloučit, že v pozdních odpoledních hodinách mohou tyto koncentrace dosáhnout až 180 µg/m3.

Znečišťující látkaČástice PM10
v µg/m3
Částice PM2,5
v µg/m3
NO2
v µg/m3
Průměr za 24h18
Průměr za 1h161019
Imisní limit 24h průměru50
Imisní limit 1h průměru200
Tab. 1: Hodnoty základních znečisťujících látek, které byly naměřeny na automatické měřící stanici ve Frýdku-Místku

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.