Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

OŽPaZ

11. 1. 2024

Na území Moravskoslezského kraje BYLA v době vydání této zprávy vyhlášena SMOGOVÁ SITUACE – pro částice PM10 na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 40-199 µg/m3. Koncentrace PŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na většině stanic. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální přehled vyhlášených situací je k dispozici na mapě výstrah. Zdravotní doporučení SZÚ naleznete zde. Data z reprezentativních stanic SVRS jsou dostupná zde a obecné informace zde.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou nepříznivé nebo mírně nepříznivé.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou nepříznivé až mírně nepříznivé, později odpoledne a večer místy dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu (50 µg/m3).

Znečišťující látkaČástice PM10
v µg/m3
Částice PM2,5
v µg/m3
NO2
v µg/m3
Průměr za 24h78
Průměr za 1h242148
Imisní limit 24h průměru50
Imisní limit 1h průměru200

Tab. 1: Hodnoty základních znečisťujících látek, které byly naměřeny na automatické měřící stanici ve Frýdku-Místku. Červeně zvýrazněno překročení limitu.

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.