Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit statutárního města Frýdku-Místku na období 2022–2025

Vendula Slívová

24. 6. 2022

Odbor sociálních služeb ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování zpracoval návrh dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb navazujících aktivit statutárního města Frýdku-Místku na období 2022–2025.

Návrh dokumentu je rozdělen na část analytickou, kde byla využita dostupná data, a část návrhovou, jejíž náplní jsou konkrétní cíle a navržená opatření v sociální oblasti na území města.

Návrh dokumentu najdete v příloze. Připomínky k němu je možno zasílat prostřednictvím formuláře, který je rovněž přílohou, a to nejpozději do 4. 7. 2022. Podrobnosti najdete v přílohách.

Odbor sociálních služeb