Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

3. 4. 2023

V období od 03.04.2023 do 09.04.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Jarní vyhrabání trávníků seprovádí na sídlišti Kolaříkovo, v centru Frýdku a v parcích Park pod zámkem, park Jižní svahy a Komenského park.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • ořezy stromů a keřů,
  • odstraňování pařezů po vykácených stromech,
  • terénní úpravy v místech vyfrézovaných pařezů a na plochách poškozených trávníků.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.