Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

10. 5. 2023

V období od 09.05.2023 do 14.05.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky (plochy trávníků převážně na sídlištích s intenzitou kosení 3x ročně) – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Slezská a Jiráskovo.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • ořezy stromů a keřů,
  • odstraňování pařezů po vykácených stromech,
  • terénní úpravy v místech vyfrézovaných pařezů,
  • výsadby nových alejových stromů a keřů,
  • pletí keřových skupin.

Terénní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3x týdně.