Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Petr Kulatý

15. 5. 2023

V období od 15.05.2023 do 19.05.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky (plochy trávníků převážně na sídlištích s intenzitou kosení 3x ročně) – provádí se 1. cyklus kosení na sídlištích Riviera, Bezručovo a v lokalitě Vyhlídka – Kamenec.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • odstraňování pařezů po vykácených stromech,
  • terénní úpravy v místech vyfrézovaných pařezů,
  • výsadby nových dřevin,
  • pletí keřových skupin.

Květinové záhony – provádí se výsadby květinových nádob.

Terénní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3x týdně.