Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

22. 5. 2023

V období od 22.05.2023 do 28.05.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Bezručovo, Podpuklí, Spořilov, Anenská a Kolaříkovo.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se:

  • pletí květinových záhonů
  • likvidace dvouletkových záhonů
  • příprava pro výsadbu letničkových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • výsadba keřů

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Likvidace křídlatky a bolševníku – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.