Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

29. 5. 2023

V období od 29.05.2023 do 04.06.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky (plochy trávníků převážně na sídlištích s intenzitou kosení 3x ročně) provádí se 1.cyklus kosení na sídlišti Kolaříkovo a 2. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 2. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů
  • výsadba letničkových záhonů
  • instalace květinových nádob

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • výsadba keřů

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.