Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

19. 6. 2023

V období od 19.06.2023 do 25.06.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 2. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy dřevin.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po vyfrézovaných pařezech.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3x týdně.