Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

26. 6. 2023

Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

V období od 26.06.2023 do 02.07.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlišti Slezská, v okolí ulic Národních mučedníků, Nádražní a 3. cyklus kosení na ploše veřejných pohřebišť.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy dřevin.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po vyfrézovaných pařezech.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.