Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

24. 7. 2023

V období od 24.07.2023 do 30.07.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlištích Spořilov a Anenská.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 3. cyklus kosení.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 3. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy dřevin,
  • údržba nově vysazených dřevin.

Terenní úpravy – provádí se opravy a zatravňování poškozených míst v trávnících.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.