Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

14. 8. 2023

V období od 14.08.2023 do 20.08.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlišti K Hájku a III. cyklus kosení na sídlišti Slezská a v okolí ulic Nádražní a Národních mučedníků.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 3. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy dřevin,
  • údržba nově vysazených dřevin.

Terenní úpravy – provádí se opravy a zatravňování poškozených míst v trávnících.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se letní údržba (kontrola stavu, vyčištění pískoviště a doplnění písku).

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.