Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

4. 9. 2023

V období od 04.09.2023 do 10.09.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3.cyklus kosení na sídlištích Riviéra, Bezručovo a Podpuklí a 5. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy dřevin,
  • údržba nově vysazených dřevin.

Terénní úpravy – provádí se opravy a zatravňování poškozených míst v trávnících.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Likvidace křídlatky a bolševníku – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.