Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

18. 9. 2023

V období od 18.09.2023 do 24.09.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3.cyklus kosení na sídlištích Kolaříkovo, Nad Lipinou a Růžový pahorek.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy a kácení dřevin.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Likvidace křídlatky a bolševníku – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.