Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

3. 10. 2023

V období od 02.10.2023 do 08.10.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 5. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 3. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů a likvidace letničkových záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin,
  • ořezy a kácení dřevin.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.