Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

9. 10. 2023

V období od 09.10.2023 do 15.10.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 6. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 3. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se údržba trvalkových záhonů, likvidace letničkových záhonů a výsadba dvouletkových záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se ořezy a kácení dřevin.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.