Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MMFM

18. 10. 2023

V období od 16.10.2023 do 20.10.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 3. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se:

  • výsadba květinových záhonů (dvouletek a cibulovin),
    • údržba trvalkových záhonů.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • ořezy a kácení dřevin včetně štěpkování větví.

Zálivka – stromů dle potřeby a aktuálního vývoje počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků v četnosti 2-3 x týdně.