Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

23. 10. 2023

V období od 23.10.2023 do 27.10.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Podzimní vyhrabání trávníků  – provádí se na plochách veřejných pohřebišť.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 3. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se příprava záhonů a výsadba dvouletek a cibulovin.

Porosty stromů a keřů – provádí se ořezy a kácení dřevin.

Pietní místa – provádí se úklid.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.